جواب آزمایش خود را توسط پزشکان اسپو تفسیر و دریافت کنید

جواب آزمایش خود را توسط پزشکان اسپو تفسیر و دریافت کنید

نرم افزار تفسیر آزمایش اسپرم

آزمایش اسپرم یا اسپرموگرام  اولین آزمایشی است که برای بررسی  ناباروری در مردان انجام می‌شود. 

پارامترهای مورد ارزیابی در این آزمایش کمیت و کیفیت اسپرم را مشخص  می کند و  نشان دهنده قدرت باروری مرد می باشند.

آگاهی از هر کدام از پارامترهای ارزیابی ماکروسکوپی و میکروسکوپی اسپرم می توانند به شما در تغییر سبک زندگی و مصرف هدفمندتر مکمل های غیر دارویی و غذایی کمک نماید

شما می توانید بعد از ارزیابی اسپرم توسط گجت و اپلیکیشن اندرویدی اسپو گزارش آن را برای تفسیر تکمیلی برای ما ارسال کنید و یک مشاوره پزشکی دریافت نمایید.

تفسیر آزمایش اسپرم
تفسیر آزمایش اسپرم

نرم افزار تفسیر آزمایش اسپرم

آزمایش اسپرم یا اسپرموگرام  اولین آزمایشی است که برای بررسی  ناباروری در مردان انجام می‌شود. 

پارامترهای مورد ارزیابی در این آزمایش کمیت و کیفیت اسپرم را مشخص  می کند و  نشان دهنده قدرت باروری مرد می باشند.

آگاهی از هر کدام از پارامترهای ارزیابی ماکروسکوپی و میکروسکوپی اسپرم می توانند به شما در تغییر سبک زندگی و مصرف هدفمندتر مکمل های غیر دارویی و غذایی کمک نماید

شما می توانید بعد از ارزیابی اسپرم توسط گجت و اپلیکیشن اسپو گزارش آن را برای تفسیر تکمیلی برای ما ارسال کنید و یک مشاوره پزشکی دریافت نمایید.

آزمایش‌های تخصصی مردان

مشاوره پزشکی

اگر نیاز به دریافت مشاوره بعد از تفسیر دارید با پزشکان متخصص اسپو در ارتباط باشید