جواب آزمایش خود را توسط پزشکان اسپو تفسیر و دریافت کنید

جواب آزمایش خود را توسط پزشکان اسپو تفسیر و دریافت کنید

تفسیر آزمایش اسپرم

آزمایش آنالیز اسپرم یا اسپرموگرام  اولین آزمایشی است که برای بررسی  ناباروری در مردان انجام می‌شود. 

پارامترهای مورد ارزیابی در این آزمایش کمیت و کیفیت اسپرم را مشخص  می کند و  نشان دهنده قدرت باروری مرد می باشند.

آگاهی از هر کدام از پارامترهای ارزیابی ماکروسکوپی و میکروسکوپی اسپرم می توانند به شما در تغییر سبک زندگی و مصرف هدفمندتر مکمل های غیر دارویی و غذایی کمک نماید

شما می توانید بعد از ارزیابی اسپرم توسط گجت و اپلیکیشن اسپو گزارش آن را برای تفسیر تکمیلی برای ما ارسال کنید و یک مشاوره پزشکی دریافت نمایید.

تفسیر آزمایش اسپرم

آزمایش آنالیز اسپرم یا اسپرموگرام  اولین آزمایشی است که برای بررسی  ناباروری در مردان انجام می‌شود. 

پارامترهای مورد ارزیابی در این آزمایش کمیت و کیفیت اسپرم را مشخص  می کند و  نشان دهنده قدرت باروری مرد می باشند.

آگاهی از هر کدام از پارامترهای ارزیابی ماکروسکوپی و میکروسکوپی اسپرم می توانند به شما در تغییر سبک زندگی و مصرف هدفمندتر مکمل های غیر دارویی و غذایی کمک نماید

شما می توانید بعد از ارزیابی اسپرم توسط گجت و اپلیکیشن اسپو گزارش آن را برای تفسیر تکمیلی برای ما ارسال کنید و یک مشاوره پزشکی دریافت نمایید.

آزمایش‌های تخصصی مردان

مشاوره پزشکی

اگر نیاز به دریافت مشاوره بعد از تفسیر دارید با پزشکان متخصص اسپو در ارتباط باشید