بیماری پیرونی

بیماری پیرونی یا کجی آلت تناسلی مردان چیست؟

بیماری پیرونی وضعیتی است که در آن بافت اسکار فیبری در آلت تناسلی مردان ایجاد می شود که باعث انحنای آن می گردد، به خصوص در حالت نعوظ. بیماری پیرونی می تواند اثرات جدی بر کیفیت زندگی مردان داشته باشد

ادامه مطلب